Blog > Komentarze do wpisu
BAZYLIKA NSJ w Augustowie

     W 1549 r. utworzono w Augustowie pierwszą parafię. W szesnaście lat potem Zygmunt August zwiększył jej uposażenie. Jako jedyna parafia istniała do 1980 r. Granica między nią i drugą parafią  przebiegała rzeką Netta i kanałem Bystrym. Pierwszy drewniany kościół wzniesiono w  1549 r., kolejne w 1767 r. i 1847 r. Obecny kościół pobudowano w latach 1906 - 1911, o wymiarach: długość 50 m, szerokość 20 m, wysokość do sklepienia 15, wieże 50 m. Wykonany z cegły i otynkowany, trójnawowy.

     Budowniczym kościoła był ks. Wincenty Nowicki (proboszcz w latach 1899-1924). Kościół konsekrował bp Stanisław Kostka Łukomski w  1932 r.Budowla stanowi mieszaninę stylów z przewagą elementów romańskich. W kościele znajduje się kilka obrazów artystów z okresu międzywojennego. Są tu również piękne witraże upamiętniające 1000–lecie chrztu Polski, zaprojektowane przez krakowską artystkę Haliną Cieślińską–Brzeską.

     W kościele jest pięć ołtarzy, wszystkie wykonane w dębie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Serca Jezusowego. W zwieńczeniu nastawy stoi figura św. Bartłomieja, po bokach  figury św. Stanisława biskupa i św. Wojciecha, poza nastawą  figury św. Andrzeja Boboli i św. Kazimierza. W nawie bocznej , po lewej stronie od ołtarza głównego, znajdują się ołtarze św. Antoniego i św. Izydora z obrazami patronów. W pierwszym ołtarzu po bokach stoją figury św. Klary i św. Franciszka, w drugim  św. Michała i św. Floriana. W nawie przeciwległej są ołtarze świętego Piotra i Pawła oraz Świętej Rodziny. Ołtarze wykonano w latach dwudziestych. Nad przedsionkiem usytuowane są 49 głosowe organy.

     Obok ołtarza św. Antoniego stanął ołtarzyk Miłosierdzia Bożego z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej. Obok prezbiterium znajduje się kaplica Matki Bożej Miłosierdzia, nazywana kaplicą królewską.

     W czasie II wojny światowej kościół został doszczętnie zniszczony. Po wojnie odbudował go ks. Wojciech Chojnowski, proboszcz parafii  w latach 1925-1947. Wieże zniszczone przez Niemców w 1944 roku odbudowano dopiero w roku 1986.

     Na terenie bazyliki pozostało kilka grobów, to pozostałości po starym cmentarzu. Zmarłych pochowanych od 1800 roku przeniesiono na miejsce obecnego cmentarza.

     22 czerwca 2001 roku kościół obchodził uroczystość ogłoszenia papieskiego dekretu o nadaniu świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej.

     25 listopada 2001 r. miał miejsce uroczysty akt powierzenia parafii Najświętszego Serca Jezusowego, miasta Augustowa i powiatu opiece Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i poświęcenie figury Chrystusa Króla Wszechświata przez J. E. Księdza Biskupa Edwarda Samsela.

     W rok później, tj. 24 listopada 2002 r., Biskup Edward Samsel poświęcił, zrekonstruowane po 60 latach od zniszczenia, figury Chrystusa błogosławiącego dzieci usytuowane na frontonie Bazyliki.                         

                                                                                     

niedziela, 29 października 2006, 16300p11

Polecane wpisy

  • Klasa2b

    Witamy. Poradziliśmy sobie z założeniem konta, bloga. Skorzystaliśmy z pomocy dorosłych. Teraz wybieramy temat naszej pracy, czyli temat projektu. Jesteśmy